Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Särkilampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Särkilammesta on otettu vesinäytteitä alkaen vuodesta 1975. Uusimmat näytteet otettiin elokuussa 2015 Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiannosta liittyen kaupungin pintavesiseurantaohjelmaan.

Tutkittuja vedenlaatuominaisuuksia ovat mm. lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi (µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), alumiini (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), koliformiset bakteerit (kpl/100 ml), natrium (mg/l) , sulfaatti (mg/l) ja a-klorofylli (µg/l).

Vesinäytteet on otettu länsiosan syvänteeltä.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Särkilammen pintaveden happipitoisuus on pysynyt hyvänä, mutta tilanne pohjan tuntumassa näyttäisi olleen heikko helmikuussa 1989 ja myös elokuussa 2015, jolloin happea oli 3,5 metrin syvyydessä 0,9 mg/l kyllästysasteen ollessa 10 %.

Rehevyys

Särkilampi on luokiteltu reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Elokuussa 2015 kokonaisravinnepitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus ilmensivät lievää tai keskinkertaista rehevyyttä. Näyttää siltä, että järven rehevyys olisi pienentynyt 2000-luvulla.

Muu veden laatu

Särkilampi on on kirkasvetinen, jonkin verran humusvaikutteinen. Lämpötilakerrostuneisuuden aikana ongelmana saattaa olla happipitoisuuden heikkeneminen pohjan tuntumassa. Merkittäviä viitteitä sisäisestä kuormituksesta ei kuitenkaan ole havaittu. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä, vain yksittäisiä ulosteperäisiä bakteereita on todettu.

Särkilammessa on havaittu sinileväkukinta vuonna 1994 ja runsas kukinta vuonna 2002.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Rantojen vesikasvillisuus näyttää silmämääräisesti paikoin rehevätä.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassaSärkilampi on keskiravinteinen järvi, ravinnemäärät ovat laskeneet 2000-luvulla.
Seuranta

Särkilammen tila vaikuttaa uusimpien tulosten perusteella melko hyvältä. Ellei merkejä tilan äkkinäisitä muutoksista havaita, riittänee järven veden laadun seurannaksi näytteenotto 5-10 vuoden välein.