Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Saukonpää

Saukonpää

 

 

 

PERUSTIEDOT

Saukonpään pinta-ala on noin 30 ha. Saukonpää kuuluu Tarkeelanjärven vesistöalueeseen. Järven valuma-alue koostuu pääosin metsistä ja suoalueista. Lisäksi järven länsi- ja eteläpuolella on asutusta tiheässä. Saukonpää on muodoltaan epäsäännöllinen ja sen rantaviiva on mutkitteleva. Järveen laskevat Kaitajärven vedet ja vuorostaan Saukonpäästä vedet laskevat Saukonpääjokea pitkin Antiaiseen. Saukonpäähän kohdistuva kuormitus on vähäistä ja luonnon huuhtouman ja ilmalaskeuman osuus on suuri (Heitto ja Niinimäki 2002). Maatalouden osuus kuormituksesta on pieni.

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

29.631 ha

Rantaviivaa

4.332 km

Keskisyvyys

3,45 m

Suurin syvyys

9,31 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (Kalan elohopeapitoisuus ylittää mittausten perusteella ympäristönlaatunormin, mittaukset tehty vuonna 2013)

Valuma-alueen pinta-ala

4069 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Vain yksi pieni (nimetön) saari järven itäosassa.

Järveen tulevat joet

Saukonpäähän tulee vesiä järven pohjoispuolella sijaitsevasta Kaitajärvestä.

Järvestä lähtevät joet

Saukonpäänjoki laskee järven eteläosasta Antiaiseen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Saukonpää on osa vesistöreittiä, joka on tunnettu melojien keskuudessa. Heinäjärveltä pääsee Saloveden, Saarijärven, Jäljänjärven kautta Saukonpäälle ja sieltä Antiaiselle. Matkaa voi jatkaa vielä maakannaksen ylitettyä Tämäkohtuun ja keskivedelle (HS 9.6.2007).

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Helsingin Sanomat 2007: Seitsemän melontareittiä. Julkaistu 9.6.2007 www.hs.fi/matkailu

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)