Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Seljänalanen

Seljänalanen

 

PERUSTIEDOT

Seljänalanen on keskikokoinen, karu ja kirkasvetinen järvi Antskogin kylässä. Seljänalasen pohjoisosa kuuluu Saloon, lounaisosa Raaseporiin ja kaakkoisosa Lohjaan. Seljänalanen on melko syvä järvi, suurin syvyys on 26 m. Järvi on muodoltaan monimuotoinen, rantaviiva on rikkonainen ja kapea salmi rajaa pohjoisosassa sijaitsevan Leilänlahden erilleen muusta osasta. Järven rannoilla on runsaasti ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta ja virkistyskäyttö on merkittävä. Rannat ovat suurelta osin kallioista metsää ja paikoitellen jyrkkiä. Seljänalasen eteläpuolella on yksi ja länsipuolella kaksi luonnonsuojelualuetta.

Vesistöalue

82.002 Fiskarsinjoen valuma-alue

Pinta-ala

259,604 ha 

Rantaviivaa

15,151 km

Keskisyvyys

12,68 m

Suurin syvyys

26,45 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskisuuret vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (kadmiumin laatunormi vedessä ylittyy vuosina 2010 ja 2013 tehtyjen mittausten perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

5350 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on loma-asutusta, metsää ja jonkin verran peltoa.

Suurimmat saaret

Seljänalasellla on vain muutama saari, joista suurin on Niemenholma.

Järveen tulevat joet

Lännen puolelta Määrjärvestä Seljänalaseen laskee lyhyt Koskenjoki. Seljänalaseen laskevat puroja pitkin myös järveä ympäröivät pienet lammet: Korkealammi, Kiviojanlammi, Leilänlammi sekä itäpuolen pieni nimetön lampi.

Järvestä lähtevät joet

Finnsjöhön laskeva Anskunjoki saa alkunsa Seljänalasen eteläkärjestä.

Kuormitus

Järveä kuormittaa maa- ja metsätalous sekä ympärivuotinen ja vapaa-ajan asutus. Kuormitusta tulee myös Määrjärvestä Koskenjokea pitkin sekä puroja pitkin Korkealammilta, Kiviojanlammilta, Leilänlammilta sekä Itäpuolelta pieneltä nimettömältä lammelta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on runsaasti ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta,  järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Seljänalanen on on syvyysluodattu ympäristöhallnnon toimesta 1997-1998. Seljänalanen on mukana useissa Uudenmaan Ely-keskuksen hankkeissa: järvien vedenlaadun pitkäaikaismuutosten seuranta, Uudenmaan järvien peruskartoitus ja seuranta, VPD järvet sekä järvien vedenlaadun vertailuolojen ja pitkäaikaismuutosten seuranta.  

 

Lähteet

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)

Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Verta, M., Vuori, K.-M. & Äystö, L. 2012. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen. Kuvaus hyvistä menettelytavoista. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. 149 s. (http://docplayer.fi/1199-Vesiymparistolle-vaarallisista-ja-haitallisista-aineista-annettujen-saadosten-soveltaminen.html)

Järviwiki http://www.jarviwiki.fi/wiki/Selj%C3%A4nalanen_(82.002.1.048) (luettu 24.1.2014)