Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Siitoonjärvi

Siitoonjärvi

 

PERUSTIEDOT

Siitoonjärvi on kokonaispinta-alaltaan 53 ha. Järvestä noin 15 ha on Lohjaa ja loput Salon aluetta. Järvi kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja vähän peltoja. Järven rannoilla on paljon asutusta. Siitoonjärvi kuuluu matalat vähähumuksiset järvet (MVh) –tyyppiin. Ekologiselta luokaltaan Siitoonjärvi on sijoitettu luokkaan "erinomainen".

Siitoonjärven vedestä on otettu runsaasti vesinäytteitä alkaen vuodesta 1968. Siitoonjärvi voidaan luokitella karuksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa (< 15 µg/l) perusteella. Siitoonjärvessä oli runsas sinileväkukinta vuonna 1991 ja runsas kultaleväkukinta alkukesällä 2009. Siitoonjärvessä ei ole ollut happikatoja, eikä alhaisia happipitoisuuksia.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

53.0 ha

Rantaviivaa

1.5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh), järven ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi

Valuma-alueen pinta-ala

149,79 h

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin kallioista metsää ja vähän peltoja. Järven rannoilla on paljon asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Siitoonjärveen tulee suovesiä pohjoisesta ja idästä.

Järvestä lähtevät joet

Siitoonjärvi laskee Sammatin Enäjärveen.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla keskitasoa ja asutuksesta aiheutuvaa. Peltoja on hyvin vähän.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Keskisuurta, asutusta aika paljon järven rannoilla.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)