Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Sikajärvi

Sikajärvi

 

PERUSTIEDOT

Sikajärvi on melko pieni, lievästi rehevä, humuspitoinen järvi Nummijärven länsipuolella. Valuma-alue on kallioista metsää ja rannat ovat paikoin jyrkät. Järven rannoilla on hieman vapaa-ajan asutusta.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven a

Pinta-ala

20,695 ha

Rantaviivaa

2,855 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

11,4 m

Järvityyppi

Ei määritetty.

Valuma-alueen pinta-ala

126,4 km2

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on kallioista metsää ja rannat ovat paikoin jyrkät.

Suurimmat saaret

Sikajärvessä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Sikajärven koilliskulmaan laskee puro Nummijärvestä. Myös kaakosta Sikasuolta Sikajärveen laskee pieni puro.

Järvestä lähtevät joet

Sikajärvi laskee luoteiskulmasta Kärkelänjokea pitkin Kurkelanjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee todennäköisesti vähäistä hajakuormitusta metsistä ja ranta-asutuksesta. Myös Nummijärvestä sekä Sikasuolta laskevat purot kuormittavat Sikajärveä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

LisätietoaSyke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)