Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Sorvastonlampi

Sorvastonlampi

 

PERUSTIEDOT

Sorvastonlampi sijaitsee Lohjan Outamolla ja kuuluu Lohjanjärven valuma-alueeseen. Sorvastonlammen pinta-ala on lähes 6 ha ja suurin syvyys 6,7 m. Valuma-alue on pääosin metsää. Lounaispuolella on peltoa.

Sorvastonlammesta on otettu vesinäytteitä vuosina 1992, 2001 ja 2005-2007. Tutkimusten mukaan Sorvastonlammen pohjanläheisessä vedessä on esiintynyt happikatoja sekä kesäisin että talvisin. Sorvastonlampi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa (55 µg/l) perusteella. Samoin klorofylli-a-pitoisuus kuvastaa rehevyyttä.

Sorvastonlampeen voi tulla ulkoista kuormitusta lähialueen pelloilta ja sisäistä kuormitusta voi esiintyä happikatojen seurauksena. Sorvastonlammen rehevyyden etenemistä kannattaa seurata vesianalyysein.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

5.9 ha

Rantaviivaa

1.1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

6.7 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää. Lounaispuolella on peltoa. Asutusta jonkin verran.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee lounaasta yksi oja, joka kulkee peltoalueen halki.

Järvestä lähtevät joet

Sorvastonlampi laskee Lohjanjärven Karstunlahteen.

Kuormitus

Ulkoista kuormitusta voi tulla lähialueen pelloilta ja sisäistä kuormitusta voi esiintyä happikatojen seurauksena.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa