Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Sorvastonlampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Sorvastonlammesta on otettu vesinäytteitä vuonna 1992, 2001 ja 2005-2007, yhteensä 7 kpl.

Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain on tutkittu: lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), ammoniumtyppi (µg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) ja koliformiset bakteerit (kpl/100 ml).

Harvemmin on tutkittu: alumiini (µg/l), fekaaliset enterokokit (kpl/100 ml), klorofylli-a-pitoisuus (µg/l) ja natrium (mg/l).

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Pohjanläheisessä vedessä on esiintynyt happikatoja sekä kesäisin että talvisin.

Rehevyys

Sorvastonlampi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Samoin klorofylli-a-pitoisuus kuvastaa rehevyyttä.

Muu veden laatu

Sorvastonlammessa on ollut havaittava sinileväkukinta vuonna 2006 ja runsas leväkukinta vuonna 1992 ja 2005.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei selvää muutosta havaittavissa.

Seuranta

Sorvastonlammen tilaa kannattaa seurata ja mahdollisia kunnostustoimenpiteitä selvittää.