Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Syvälampi, Nummi-Pusula

Syvälampi, Nummi-Pusula

 

 

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 11.8.2017

Syvälammen pinta-ala on noin 17 ha. Syvälampi kuuluu Raatinjoen-Myllynojan vesistöalueeseen. Järvi on muodoltaan pitkänomainen soikio. Varsinkin sen etelänpuoleinen ranta on jyrkkä. Syvälampi on erittäin kirkasvetinen ja niukkaravinteinen. Nummi-Pusulan järvien kunnostussuunnitelmassa pidettiinkin tärkeänä järven hyvän tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

16.623 ha

Rantaviivaa

2.087 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 Näytteenoton yhteydessä on todettu 18 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven valuma-alue koostuu pääosin metsistä, asutusta on hyvin vähän.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Kuormitus on todennäköisesti vähäistä ja luonnon huuhtouman osuus suuri. Metsätaloudesta voi aiheuttaa kuormitusta sekä ilma-laskeuma ja haja-asutuksesta vähemmissä määrissä. Myös vierestä menevä moottoritien liikenne voi kuormittaa Syvälampea jonkin verran. Pistekuormituslähteitä Syvälammen valuma-alueella ei ole.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Syvälammen rannalla on yhteensä 8 rakennusta kartalta laskettuna (Maanmittauslaitos).

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)