Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Tämäkohtu

Tämäkohtu

 

PERUSTIEDOT

Tämäkohtu on lähes 140 ha:n suuruinen järvi Nummi-Pusulan koillisosassa. Järven itäosan Miilulahti ja Pienojanlahden perukka ovat Karkkilan puolella. Tämäkohtun syvin kohta (20,5 m) sijaitsee järven länsiosassa, keskiosa on matalampaa ja itäpuolella on pari syvännettä, jotka ovat kuitenkin itäpuolta selvästi matalampia. Järven vedenlaadun ensimmäiset tulokset ovat vuodelta 1971, 90-luvulta lähtien tuloksia on säännöllisemmin. Järven ympäristö on pääasiassa metsämaata, peltoja ei ole ja kuormitus järveen on ilmeisesti vähäistä. Tämäkohtujärven happitilanne on hyvä ja järvi on luonteeltaan karu. Ekologisen luokittelun mukaan järven tila on erinomainen. Viimeisten mittausten mukaan järven näkösyvyys on ollutrunsaat kolme metriä.

Vesistöalue

23.066 Räpsänjoen valuma-alue

Pinta-ala

138.136 ha

Rantaviivaa

12.2527 km

Keskisyvyys

6.18 m

Suurin syvyys

20.5 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), järven ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi ylittyi vuonna 2013 tehtyjen mittausten perusteella, laaturnormi: 0,2 µg/l, mitattu keskiarvo: 0,23 µg/l).

Valuma-alueen pinta-ala

620.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Isosaari, Salakkasaari, Pikkusaari

Järveen tulevat joet

Järveen laskee vain pieniä puroja mm. läheisiltä Lakiaissuolta, Kaksisetlammelta, Laihalammelta ja Pojantolammelta.

Järvestä lähtevät joet

Tämäkohtu laskee Runkkalanlahdesta Runkkalanojana Keskimmäiseen.

Kuormitus

Tämäkohtujärven kuormitus on vähäistä. Peltoalueita ympäristössä ei ole. Ranta-asutus voi aiheuttaa jonkin verran kuormitusta järveen.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Tämäkohtujärven varsin tiheä ranta-asutus keskittyy järven itäpuoliskolle, länsiosa on käytännössä asuttamatonta. Kirkkaan ja puhtaan järven virkistysmerkitys on suuri.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu keväällä 2006.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)