Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Tytylampi

Tytylampi

 

PERUSTIEDOT

Tytylampi on pieni alle hehtaarin kokoinen järvi. Ruona laskee vetensä Tytylampeen ja sieltä vedet virtaavat edelleen Lihavaan. Tytylammen rannoilla ei ole asutusta ja sen valuma-alue on kallioista metsää. Kuormitusta aiheutuu Ruonasta tulevasta ravinteikkaasta vedestä. Tytylammen veden laatua ei ole tutkittu, myöskään tietoja biologisista muuttujista ei ole saatavissa.

Tytylammen tila kannattaisi selvittää samalla, kun tutkitaan Ruonan ja Lihavankin tilaa.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

0.9 ha

Rantaviivaa

0.4 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue pääosin kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Tytylampi saa vetensä Ruonasta.

Järvestä lähtevät joet

Tytylampi laskee Lihavaan.

Kuormitus

Valuma-alueelta tuleva kuormitus vähäistä, Ruonasta voi tulla ravinteikasta vettä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Aivan rannassa ei ole asutusta, virkistyskäyttö luultavasti vähäistä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa