Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vähä Heilampi

Vähä Heilampi

 

PERUSTIEDOT

Vähä Heilampi on pinta-alaltaan 4,1 ha ja kuuluu Raatinjoen - Myllyojan valuma-alueeseen. Se on matala, näytteenottopaikalla sen suurin syvyys oli 2 m. Valuma-alue on pääosin suota ja metsää, asutusta ei ole.

Vähä Heilammen vedestä on otettu ainoastaan kaksi näytettä. Näiden perusteella Vähä Heilammessa esiintyi tammikuussa 2002 happikato. Talvisen ja syksyisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan Vähä Heilampi voidaan luokitella keskireheväksi, mutta yleensä rehevyyttä arvioidaan kesäaikaisten näytteiden perusteella. Kesäaikaiset ravinnepitoisuudet voivat olla huomattavasti talviaikaisia korkeampia.

Järveen ei kohdistu paljoakaan kuormitusta. Ajantasaista tietoa rehevyydestä tarvittaisiin.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

4.1 ha

Rantaviivaa

0.8 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin soista metsää, länsipuolella on pieni peltotilkku.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Vähä Heilampeen tulee suo-oja etelästä.

Järvestä lähtevät joet

Vähä Heilampi laskee Iso Heilampeen.

Kuormitus

Hyvin vähäistä metsäisen valuma-alueen takia. Suovesiä voi tulla. Ei asutusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Asutusta viereisen Ison Heilammen rannalla, muuten virkistyskäyttö vähäistä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)