Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vähä Ruokjärvi

Vähä Ruokjärvi

 

PERUSTIEDOT

Vähä Ruokjärvi on yli 60 hehtaarin keskirehevä-rehevä järvi ja kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Vähä Ruokjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen koostuen useista lahdista. Järvi kuuluu matalat humusjärvet (Mh) –tyyppiin.

Vähä Ruokjärven vettä on tutkittu vesianalyyseillä alkaen vuodesta 1991. Vähä Ruokjärvessä ei ole havaittu sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Järven alusvedessä on todettu hapettomuutta kesäisin ja talvisin.

Vähä Ruokjärven valuma-alueella on kalliometsää ja järven rannoilla on paljon asutusta. Peltoa on jonkin verran järven itäpäässä. Kuormitusta aiheutunee jonkin verran asutuksesta ja itäpäässä myös alavilta peltomailta.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

61.5 ha

Rantaviivaa

10.5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

895,88 ha

Valuma-alueen kuvaus

Vähä Ruokjärven valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja järven rannoilla on paljon asutusta. Peltoa on jonkin verran järven itäpäässä.

Suurimmat saaret

Mustikkasaari ja Holma.

Järveen tulevat joet

Vähä Ruokjärveen tulee vesiä Pitkänperänsuolta luoteesta, Laihasta ja Lihavasta.

Järvestä lähtevät joet

Vähä Ruokjärvi laskee Ruokjärveen järven itäosasta.

Kuormitus

Kuormitus aiheutunee taustakuormituksen lisäksi pelloilta ja asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vähä Ruokjärven rannoilla on paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Vähä Ruokjärven suojeluyhdistys ry (VÄRY).

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)