Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vahermanjärvi

Vahermanjärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Vahermanjärvi on 200 ha suuruinen, lähes 20 metriä syvä järvi ja se sijaitsee Tarkkelanjärven vesistöalueella. Järven keskisyvyys (8,4 m) on maamme järvien keskisyvyyttä suurempi. Vahermanjärven veden laatua on tutkittu ensimmäisen kerran vuonna 1964. 90-luvulta lähtien vesinäytteitä on otettu säännöllisesti parin vuoden välein. Kokonaisfosforipitoisuus osoittaa järven olevan luonteeltaan karu, veden happipitoisuus on säilynyt hyvänä ja näkösyvyys on ollut keskimäärin 3,5 metriä.

Järveen kohdistuva kuormitus lienee varsin vähäistä. Rannoilla on paikoitellen melko tiheästi kesämökkejä, joilta saattaa tulla jonkin verran kuormitusta järveen. Lähivaluma-alueella ei ole peltoja. Järven tilaa on hyvä seurata säännöllisesti jatkossakin, myös kalakannan perusselvitys olisi tarpeen.

Uudenmaan ympäristökeskuksen pintavesien ekologisen luokituksen mukaan Vahermanjärven tila on erinomainen.

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

200.919 ha

Rantaviivaa

9.701 km

Keskisyvyys

8.37 m

Suurin syvyys

18.9 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

5350.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Rannoilla on paikoitellen melko tiheästi kesämökkejä. Valuma-alue on pääosin metsäistä ylänköä. Lähivaluma-alueella ei ole peltoja.

Suurimmat saaret

Verkkosaari, Keskisaari, Pikkusaari

Järveen tulevat joet

Antiainen laskee Vahermanjärveen idästä. Lisäksi järveen tulee joitakin puroja ja ojia lähinnä pohjoisesta.

Järvestä lähtevät joet

Vahermanjärvi laskee etelästä Myllypuroa pitkin Tarkeelanjärveen.

Kuormitus

Järveen ei kohdistu pistemäistä kuormitusta. Asutuksesta saattaa aiheutua jonkin verran kuormitusta. Kaiken kaikkiaan kuormitus lienee vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vedenlaadultaan erinomaisessa kunnossa olevan järven merkitys virkistyskäytölle on suuri. Järven läheisyydessä on useita kymmeniä kesämökkejä sekä kurssikeskus.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu vuonna 1996.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)