Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Valkialampi

Valkialampi

 

PERUSTIEDOT

Valkialampi on pieni vajaan 3 hehtaarin järvi Valkerpyyjärven itäpuolella Lohjan Saukkolassa. Valkialampi on lievästi rehevä, sen valuma-alue on kallioista metsää.

Vesistöalue

 23.024 Raatinjoen-Myllyojan va

Pinta-ala

 2,862 ha

Rantaviivaa

 0,704 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 Vesinäytteenoton yhteydessä todettu 5 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valkialammen valuma-alue on kalioista metsää. Rannoilla ei ole asutusta.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Kartan mukaan Valkialampeen ei laske tulopuroja mistään suunnasta.

Järvestä lähtevät joet

Valkialammesta laskee puro Valkerpyyn eteläosaan.

Kuormitus

 Kuormitus on todennäköisesti vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)