Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Valkiavesi

Valkiavesi

 

PERUSTIEDOT

Valkiavesi kuuluu Pusulanjärven vesistöalueeseen ja se on pieni, ainoastaan 4,7 ha suuruinen järvi. Pienestä koostaan huolimatta järvi on melko syvä, ilmeisesti syvin kohta on noin 11 metriä. Järven rannat ovat jyrkät eikä tuuli pääse sekoittamaan vesimassaa kapeassa järvessä. Valkiavesi kerrostuukin helposti ja happi näyttää kuluvan loppuun pohjanläheisessä vedessä sekä talvella että kesällä. Ainakin ajoittain vähähappinen vesi saattaa ulottua varsin korkealle väliveteen saakka. Hapettomuudesta voi aiheutua sisäistä kuormitusta - ulkoinen kuormitus ilmeisen pieneltä valuma-alueelta lienee vähäistä. Viimeiset vedenlaatutiedot ovat vuodelta 2003 ja järvi tulisikin saada mukaan ainakin säännölliseen happiseurantaan. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella järvi on vain lievästi rehevä. 1990-luvulla järven vesi oli varsin hapanta ja alkaliniteetti alhainen, mutta viimeisissä mittauksissa pH-taso näyttäisi parantuneen.

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

4.712 ha

Rantaviivaa

1.571 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven valuma-alue on metsäistä ylanköä ja rannat jyrkät.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Karttatarkastelun perusteella järveen ei tule jokia, puroja tai ojia.

Järvestä lähtevät joet

Karttatarkastelun perusteella luusuaa ei ole.

Kuormitus

Valkiaveden valuma-alue on pieni eikä läheisyydessä sijaitse peltoalueita. Ranta-asutuksesta saattaa aiheutua jonkin verran kuormitusta vesistöön, mutta kokonaisuudessaan ulkoinen kuormitus lienee varsin vähäistä. Pistekuormitusta ei ole. Hapettomuus saattaa aiheuttaa sisäistä kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on parikymmentä ilmeisesti pääasiassa vapaa-ajan kiinteistöä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)