Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Valklampi

Valklampi

 

PERUSTIEDOT

Valklampi on erittäin pieni, lievästi humuspitoinen järvi Karjaanjoki (23)-päävesistössä. Järven pinta-ala on vain 6,8 ha ja rantaviivaa sillä on 1,0 km. Valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja paikoitellen järven rannat ovat hyvin jyrkät.

Vesistöalue

Vesistöalue 23.022 Syväjärven alue

Pinta-ala

6,8 ha

Rantaviivaa

1,0 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää, jonka lisäksi alueella on jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järvellä ei ole selkeitä tulo-ojia.

Järvestä lähtevät joet

Järvellä ei ole luusuaa.

Kuormitus

Järveen tulee todennäköisesti vähäistä hajakuormitusta metsätaloudesta ja haja-asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Syv%C3%A4j%C3%A4rven_valuma-alue_(23.022)/Kala-atlas_tiedot, (Luettu 20.8.2012)

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)