Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vartlampi

Vartlampi

 

PERUSTIEDOT

Vartlammen pinta-ala on noin 3 hehtaaria. Järven valuma-alue on pääosin metsää, peltoa on noin neljännes ja asutusta jonkin verran. Vartlampi kuuluu Pusulanjärven vesistöalueeseen. Se sijaitsee itä-länsisuunnassa ja on muodoltaan pitkänomainen. Kuormitusta tulee Vartlampeen maa- ja metsätaloudesta sekä vähäisissä määrin asutuksesta. Pistekuormituslähteitä alueella ei ole (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

3.26 ha

Rantaviivaa

0.764 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Kuormitusta tulee valumavesien ja purojen mukana lähinnä maatalous ja metsäalueilta sekä vähäisissä määrin asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vartlammen etelä- ja pohjoispuolella on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)