Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vehkalampi

Vehkalampi

 

PERUSTIEDOT

Vehkalampi sijaitsee Lohjanjärven kupeessa Torholassa. Järvi laskee vetensä Lohjanjärveen lähelle Mussaarta. Vehkalampi on pinta-alaltaan 5 ha ja sen suurin syvyys on yli kahdeksan metriä. Valuma-alue muodostuu pääosin kallioisesta metsästä.

Vehkalammesta on otettu yksi vesinäyte joulukuussa 2001. Tällöin Vehkalammen happitilanne oli hyvä kolmen metrin syvyydessä, mutta 7,4 m:n syvyydessä hapen pitoisuus oli alentunut. Vehkalammen talviaikainen kokonaisfosforipitoisuus kertoo karusta järvestä, mutta varma tulkinta edellyttää kesäaikaisia mittauksia. Talviaikaiset arvot ovat usein huomattavan alhaisia verrattuna kesäaikaisiin. Vehkalammessa ei ole havaittu leväkukintoja.

Vehkalampeen kohdistuva ulkoinen kuormitus on luultavasti hyvin vähäistä. Sisäistä kuormitustakaan tuskin on, jos happitilanne pysyy hyvänä. Vehkalammen kesäaikaisesta tilasta tarvitaan ajantasaista tietoa.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

5.0 ha

Rantaviivaa

0.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

8.4 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kalliometsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen ei tule selviä ojia.

Järvestä lähtevät joet

Vehkalampi laskee Lohjanjärveen.

Kuormitus

Ulkoinen kuormitus on luultavasti hyvin vähäistä metsäisen valuma-alueen vuoksi. Sisäistä kuormitustakaan tuskin on, jos happitilanne pysyy hyvänä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Hyvin vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)