Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Vestinlampi

Vestinlampi

 

PERUSTIEDOT

Vestinlampi sijaitsee aivan Lehmijärven vieressä ja laskee vetensä Lehmijärveen. Vestinlampi on pinta-alaltaan vajaa 8 ha. Järvi on matala, suurin syvyys on 2 m. Valuma-alueella on pääosin metsää ja vähän asutusta.

Vestinlammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002. Tällöin Vestinlammessa oli happikato. Vestinlammen talviaikainen kokonaisfosforipitoisuus kertoo keskirehevästä järvestä, mutta varma tulkinta edellyttää kesäaikaisia mittauksia. Vestinlampi saattaa olla selvästi rehevämpi. Etenkin, kun siinä on esiintynyt happikatoa. Sinileväkukintoja ei ole kuitenkaan havaittu.

Vestinlampeen tuleva kuormitus on luultavasti vähäistä, mutta sisäistä kuormitusta saattaa esiintyä. Vestinlammesta kaivataan ajantasaista kesäaikaista tietoa järven nykytilan arvioimiseksi.

Vesistöalue

23.036 Lehmijärven valuma-alue

Pinta-ala

7.9 ha

Rantaviivaa

1.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

2.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin metsäinen ja järven ympäristössä on vähän asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee kaksi ojaa pääosin suoalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Vestinlampi laskee Lehmijärveen.

Kuormitus

Vestinlampeen tuleva kuormitus on luultavasti vähäistä, mutta sisäistä kuormitusta saattaa esiintyä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Muutama kiinteistö järven rannalla.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)