Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Ylimmäinen

Ylimmäinen

 

PERUSTIEDOT

Ylimmäisen pinta-ala on 13,4 ha. Se kuuluu Räpsänjoen valuma-alueeseen, joka koostuu pääosin metsäisistä kangasmaista, asutusta ja peltoja on vähän. Räpsänjoen valuma-alueella luonnonhuuhtouma ja ilmalaskeuma ovat suurimmat kuormituksen lähteet. Järvi on hyvin matala ja muodoltaan pyöreähkö.

Vesistöalue

Räpsänjoen va

Pinta-ala

13,4 ha 

Rantaviivaa

1,993 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Muutamia pieniä saaria.

Järveen tulevat joet

Järven länsiosaan laskee puro läheiseltä suoalueelta.

Järvestä lähtevät joet

Laskupuro (Runkkalanoja) järven kaakkoiskulmassa.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Kuormituksesta suurin osa on peräisin luonnon huuhtoumasta ja ilmalaskeumasta. Fosforikuormituksestakin vain alle puolet on peräisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Ylimmäisen kunnostustarvetta ei ole kartoitettu (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Ylimmäisen rannoilla on vähän asutusta. Ei yleisiä uimarantoja.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)