Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Yrjönselkä

 

PERUSTIEDOT

Lohjan Pusulassa sijaitseva Yrjönselkä on muodoltaan hyvin pitkänomainen ja sijaitsee korkeahkojen kumpareiden ympäröimässä painaumassa.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Pinta-ala

16.958 ha

Rantaviivaa

3.33 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 Näytteenoton yhteydessä on löytynyt runsaan 3,5 metrin syvänne.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 Valuma-alue on kallioista metsää, rannoilla on runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Suurimmat saaret

 Yrjönselän keskivaiheilla on yksi saari.

Järveen tulevat joet

 Koillispuolella olevasta Kesolasta laskee joki Yrjönselän pohjoisosaan.

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Kuormituksesta suurin osa on 2000-luvun alussa ollut peräisin maataloudesta, fosforikuormituksesta 83 % ja typpikuormituksesta 59 % (Heitto ja Niinimäki 2002). Uudempia kuormituslaskelmia ei ole käytettävissä.

Kunnostukset

Yrjönselällä ei ole 2000-luvun alussa tehdyn arvion mukaan katsottu olevan kunnostustarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Yrjönselän rannoilla on asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)