Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Kypärijärvi

Kypärijärvi

 

PERUSTIEDOT

Kypärijärvi kuuluu Björnträskin valuma-alueeseen, joka on osa Siuntionjoki (22) päävesistöä. Järvi sijaitsee aivan Vihdin kunnan eteläkärjessä ja sen pohjoispuolella kulkee vilkkaasti liikennöity Valtatie 1. Järven rannalla on jonkin verran asutusta. Kypärijärvi on kooltaan pieni järvi, jonka rantaviivan pituus on 5,3 km. Järvi on syvyysluodattu 2012.

Vesistöalue

 22.003 Björnträskin alue

Pinta-ala

51,8 ha

Rantaviivaa

5,3 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi

Matalat humusjärvet (Mh)

Valuma-alueen pinta-ala

631 ha

Valuma-alueen kuvaus

Kypärijärven valuma-alueella on runsaasti asutusta sekä peltoja. Järven pohjoispuolella kulkee erittäin vilkkaasti liikennöity Valtatie 1.

Suurimmat saaret

Järvessä on yksi saari, Tuusansaari.

Järveen tulevat joet

Kypärijärveen laskee joki Valkjärvestä, lisäksi järveen tuovat vettä useat pienet tulo-ojat, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Järven eteläkärjestä lähtee Kypärinoja, mikä laskee Palojärveen.

Kuormitus

Järveen tule hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta ja liikenteestä.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kypärijärven rannoilla on runsaasti asutusta ja järven asukkaille sen virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 2012.

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Bj%C3%B6rntr%C3%A4skin_alue_(22.003)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 13.3.2013).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 13.3.2013).