Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Moksjärvi

Moksjärvi

 

PERUSTIEDOT

Moksjärvi kuuluu Sitinojan- Suho-ojan valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoki (23) päävesistöä. Moksjärvi on pieni järvi lähellä Karkkilan ja Vihdin rajaa. Järvellä on rantaviivaa 6,8 km ja sen keskisyvyys on 3,3 metriä. Pieni järvi on säilynyt melko erämaisena, vaikka sen rannoilla on niin asutusta kuin erilaista leirikeskus toimintaakin. Järven lounaispuolella oleva Konianvuoren luonnonsuojelualue rajoittuu Moksjärven rantaan ja se kuuluu Natura 2000-verkostoon.

Vesistöalue

23.095 Sitinojan – Suho-ojan vesistöalue

Pinta-ala

86,8 ha

Rantaviivaa

6,8 km

Keskisyvyys

3,3 m

Suurin syvyys

7,7 m

Järvityyppi

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on melko paljon kalliosta metsää, jonkin verran soita ja vähän asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä on kolme saarta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 ha. Suurimmat saaret ovat nimeltään Isosaari ja Takasaari.

Järveen tulevat joet

Moksjärveen laskee tulo-ojia useammalta ojitetulta suolta kuten Pillisuolta ja Mustinsuolta.

Järvestä lähtevät joet

Moksjärven länsirannalta laskee oja, joka yhdistyy Sitinojaan.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Moksjärven rannalla sijaitsevat Konianvuoren luonnonsuojelualue, Vihdin seurakunnan leirikeskus Riuttaranta ja Vihdin kunnan leirikeskus Vihdin Pirtti. Moksjärven pohjoisrannalla on myös Vihdin kunnan yleinen uimaranta.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 2007.

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Sitinojan_-_Suho-ojan_valuma-alue_(23.095)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 13.3.2013).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 27.5.2014).