Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Niemenjärvi

Niemenjärvi

 

PERUSTIEDOT

Niemenjärvi kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoki (23) päävesistöä. Järvi sijaitsee Vihtijärven kylän kyljessä, Vihdin kunnan pohjoispuolella. Niemenjärvi on kooltaan pieni, sillä on rantaviivaa 4,6 km, mutta siitä huolimatta se on Vihdin kunnan viidenneksi syvin, syvimmän kohdan ollessa 9,9 metrissä.

Vesistöalue

23.096 Niemenjärven vesistöalue

Pinta-ala

80 ha

Rantaviivaa

4,6 km

Keskisyvyys

3,4 m

Suurin syvyys

9,9 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on peltoja, metsää, jonkin verran soita ja asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ylimmäinen nimisestä järvestä laskee joki Niemenjärveen, lisäksi järveen tuovat vettä useat pienet tulo-ojat, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Niemenjärven etelärannalta lähtee Lätinkoski, mikä vuorostaan laskee Lapoonjokeen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Niemenjärven rannoilla on jonkin verran asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 2008.

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Niemenj%C3%A4rven_valuma-alue_(23.096)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 27.5.2014).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 13.3.2013).