Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Poikkipuoliainen

Poikkipuoliainen

 

PERUSTIEDOT

Poikkipuoliainen kuuluu Palojärvenkosken valuma-alueeseen, joka on 3. jakovaiheen vesistöalue Siuntionjoki (22) -päävesistössä. Järvi sijaitsee lähellä Vihdin kunnan suurinta taajamaa Nummelaa. Poikkipuoliainen on pieni ja matala järvi, sen keskisyvyys on vain 1,4 m ja suurin syvyys 5 m, järvi on myös hyvin rehevä ja kärsii ajoittain leväkukinnoista. Sen rannoilla on sekä pysyvää, että vapaa-ajan asutusta. Järvessä on kaksi allasta, eteläinen ja pohjoinen. Eteläinen allas on syvempi ja vedenlaadun mittauspiste sijaitsee eteläisen altaan syvimmällä kohdalla.

Vesistöalue

22.004 Palojärven kosken alue

Pinta-ala

192,0 ha 

Rantaviivaa

14,9 km

Keskisyvyys

1,4 m

Suurin syvyys

5,0 m

Järvityyppi

Runsasravinteinen järvi (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

6 370 ha

Valuma-alueen kuvaus

Poikkipuoliaisen valuma-alueella on metsää, peltoa sekä soita. Myös asuttuja alueita on runsaasti.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Poikkipuoliaiseen laskee Myllyjoki sekä Enäjärvestä lähtevä Hulttilanjoki. Lisäksi vettä tuovat useat pienet tulo-ojat, joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Siuntionjoki alkaa Poikkipuoliaisesta ja laskee Tervalampeen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta asutuksesta, maataloudesta sekä pistekuormituksena Katinhännänsuon turvetuotantoalueelta.

Kunnostukset

Valuma-alueella osa kiinteistöistä on liitetty kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Poikkipuoliaisella on tehty hoitokalastuksia vuosien 1997–2011 aikana useita kertoja.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Lähellä järven eteläkärkeä on yleinen uimaranta.

Rajoitukset

Ei rajoituksia.

Paikallinen suojeluyhdistys

Poikkipuoliaisella toimii Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry eli PoTeHu ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 1960–1966 välisenä aikana.