Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Salmijärvi

Salmijärvi

 

PERUSTIEDOT

Salmijärvi kuuluu Härkälänjoen valuma-alueeseen, joka on 3. jakovaiheen vesistöalue Vantaa (21) – päävesistössä. Järvi sijaitsee Nuuksion kansallispuiston pohjoispuolella ja se on pinta-alaltaan 123,3 ha. Salmijärvi on pieni ja erittäin matala järvi, sen keskisyvyys on 1,5 m ja suurin syvyys 2,4 m. Järvi on erittäin rehevä ja sen näkösyvyys on alhainen. Runsaiden ravinnepitoisuuksien vuoksi Salmijärvellä havaitaan leväkukintoja lähes vuosittain.

Vesistöalue

21.045 Härkälänjoen valuma-alue

Pinta-ala

123,3 ha 

Rantaviivaa

9,4 km

Keskisyvyys

1,51 m

Suurin syvyys

2,4 m

Järvityyppi

Runsasravinteinen järvi (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

1 060 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on metsiä, runsaasti peltoja sekä asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä on yksi suurempi saari, Lammassaari jonka pinta-ala on 5 ha, lisäksi järvellä on toinen hyvin pieni saari, Sikasaari.

Järveen tulevat joet

Useita pieniä tulo-ojia, joilla ei nimiä.

Järvestä lähtevät joet

Salmijärvestä laskee Härkälänjoki Lepsämäenjokeen, josta vedet laskevat Luhtaanmäenjoen kautta Vantaanjokeen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

Kunnostukset

Salmijärvi on kuulunut HOKA-hankkeen piiriin, jonka aikana järvestä on nuotalla hoitokalastamalla poistettu särkikaloja.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven länsirannalla Lähiniitynlahdessa sijaitsee leirintä- ja matkailuvaunualue sekä yleinen uimaranta.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu vuonna 1995.