Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Valkjärvi

Valkjärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 18.9.2017

Kirkasvetinen Valkjärvi sijaitsee Vihdin eteläosassa Kypärijärven lounaispuolella. Syvän pitkulaisen järven rannoista osa on jyrkkää kallioseinää.

Vesistöalue

 22.003 Björnträskin a

Pinta-ala

 15,765 ha

Rantaviivaa

 2,461 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä löydetty 14,5 m. 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valkjärven lähivaluma-alue on pääosin kallioista metsää. Kaakkoispuolella on myös suota. Asutusta on eniten järven koillisrannoilla.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Järveen laskee puro kaakkoispuolelta.

Järvestä lähtevät joet

 Valkjärvi laskee koillisosastaan Kypärijärveen.

Kuormitus

Valkjärveen kohdistuva kuormitus on todennäköisesti vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Tietoja haettu ympäristöhallinnon VESLA- tietokannasta 18.9.2017: https://wwwp2.ymparisto.fi/vesla