Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet

Tiedotteet

RSS
31.10.2016

Vihdin Komin ja Haukilammen tilaa selvitettiin

Vesinäytteet Komista ja Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.
23.09.2016

Vanjoen ja sen sivu-uomien Maijanojan ja Orhinojan veden laatu tutkittiin

Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin vesinäytteet 7.7.2016. Näytteenotto perustuu Vihdin pintavesien seurantaohjelmaan, jota toteutetaan Vihdin kunnan ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Samalla otettiin näytteet myös Vanjoen pääuoman neljältä havaintopaikalta liittyen Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun.
20.09.2016

Vihdin Kaitlammen ja Tuohilammen tämänhetkinen perustila selvitettiin

Kaitlammen ja Tuohilammen vedenlaatua tutkittiin Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustui kunnan pintavesien tutkimusohjelmaan vuosille 2016-2025. Tutkimuksen suoritti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Arkisto

2019 (1)

2018 (4)

2017 (10)

2016 (6)

2015 (9)

Tunnisteet