Vesistökunnostus

Etusivu :: Vesistökunnostus

VESISTÖKUNNOSTUS

Kaipaako lähivesistösi kunnostamista ja hoitoa? Haluatko parantaa lähiympäristösi viihtyisyyttä, rantakiinteistösi arvoa, järven tai joen kalakantaa tai edistää luonnon- ja maisemansuojelua? Vesistöjen ja niiden valuma-alueiden tilaa voidaan parantaa monin eri keinoin.

Tähän Vesistökunnostus-sivustoon on koottu perustietoja, tausta-aineistoja sekä esimerkkejä siitä miten toteuttaa erilaisia kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä. Esimerkeissä pääpaino on Länsi-Uudellamaalla toteutetuissa kunnostuksissa. Tausta-aineistoissa hyödynnetään myös muualla Suomessa tuotettuja sekä valtakunnallisia aineistoja. Sivuston tavoitteena on osaltaan rakentaa Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa ja jakaa läheltä saatuja kokemuksia, joissa asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat olleet ratkaisevia kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Yhdessä onnistumme!

Sivustoa kootaan osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta, joka saa osa rahoituksen paikallisten toimintaryhmien Ykkösakseli ry:n ja Pomoväst ry:n kautta.