Bengtsårin lahden pilotti

Pilotissa järjestetyissä työpajoissa on perehdytty Bengtsårin merialueen vedenlaatuun ja sen edistämiseksi tehtyyn työhön. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa merialueen tilaa edelleen. Työpajoissa osallistujat hahmottivat kartalle alueella havaittuja vesistöalueen tilaan liittyviä ongelmia:

  • Uimaveden säilyttäminen puhtaana lapsille ja nuorille
  • Rehevöitymisen vaikutukset kasveihin ja kaloihin
  • Rantarakentamisen kohdentuminen, yhteiset laiturit
  • Särkikalat ja pohjasedimentti
  • Jätevesiverkosto, joka liitetään kunnalliseen viemäriin
  • Ruopattu veneränni, rantapenkere