Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Hangö

Hangö

Hangö ligger på en udde, som sträcker sig långt ut i Östersjön och udden är en fortsättning på Salpausselkäåsen. Hangö omges av hav på tre sidor, vilket innebär, att man endast har en några kilometer lång landgräns  mot Raseborgs stad. Hangö är fastlandsfinlands sydligaste stad. 

Hangös yta är 800 km2, vattenarealen 683 km2 och strandlinjen är 130 km av vilken 30 km utgörs av sandstränder. Antalet öar och skär är ca 90 st.

Till följd av sitt läge är klimatet milt och marint och temperaturvariationerna är små. Stadens sjöfartstraditioner  går tillbaka ända till segelfartygens tid, då sjöfararna  använde vattnen utanför Hangö som ankarplats.

Några uppgifter om Hangös vattendrag finns tillsvidare inte på dessa sidor.

 

Källor: 

Hangö stads hemsidor, Wikipedia