Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Backaviken

Backaviken

BASUPPGIFTER

Backaviken som ligger i Fagerviken  är ett 13 hektar stot  grund sjö med vassbevuxna stränder. Sjön är via en bäck i kontakt med  Fagerviken

Vattendragsområde

71.91 Sjundeå-Ingå kustområde

Yta

 12,992 ha

Strandlinje

 2,11 km

Medeldjup

Uppgift saknas

Största djupet

Inga exakta uppgifter. I samband med provtagning har 4 m uppmätts.

Typ av sjö

Glosjö

Tillrinningsområdets yta

Uppgift saknas

Beskrivning av tillrinningsområde

Sjön  kantas av vass. Inom tillrinningsområdet finns en hel del strandängar, åkrar och i någon mån bergig barr och blandskog.

Största öarna

I sjön finns inga öar

Inkommande åar

Till sjöns nordvästra del rinner vatten via två bäckar från dent ovanför liggande Bruksträsket. Dessutom kommer vatten till sjöns västra del  via en bäck Från Svartträsket och från åkernmarkerna söder om detta. 

Åar som utgår från sjön

Sjön står  i kontakt med  Ingå Fagervikens innersta del (Lillsundet) via en bäck som rinner under vägen

Belastning

Belastning kommer till Backaviken från de intill liggande åkrarana samt via bäckarna från Bruksträsket och Svartträsket

Restaureringar

Uppgifter saknas

Rekreationsbruk och badstränder

Backaviken är åtminstone en sjö som gillas av ornitologer. Om övrig rekreationsanvändning saknas uppgifter.

Begränsningar

Inga uppgifter

Lokal skyddsförening

Inga uppgifter

Tilläggsinformation

Källor:

OIVA-miljö- och karttjänst. Uppgifterna hämtade 18.2.2015