Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Bjuseträsk

Bjuseträsk

 

BASUPPGIFTER

Bjuseträsk är en liten sjö i Ingå, belägen mellan Bruksträsket och Marsjö. Sjön är troligen inte belastad mer än naturligt. Det finns ingen bosättning runt stränderna. Vattenkvaliteten är inte undersökt sedan 1995. Då var Bjuseträsket endas lindrigt frodig och syretillståndet ganska gott. Det finns inga uppgifter om växtligheten, fiskbeståndet eller båttendjuren i sjön.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Yta

33.0 ha

Strandlinje

4.8 km

Medeldjup

 

Största djupet

6.0 m

Typ av sjö

Typ saknas.

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

I sjöns närområde finns främst skog. I sjöns absoluta närhet finns varken åkrar eller bosättning.

Största öarna

Bjuseholm

Inkommande åar

Till sjön kommer vatten endast genom ett fåtal bäckar från omgivningens kärr och skog.

Åar som utgår från sjön

Bjuseträsket rinner i västra delen till Brännsviken i Bruksträsket.

Belastning

Sjön är inte utsatt för punktbelastning. I den absoluta närmiljön finns inga åkrar så jordbrukets diffusa belastning är liten eller obefintlig. vid sjöns stränder finns inte heller någon bosättning.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

Ingen bosättning vid stränderna. Den obebyggda och rätt så naturligt bevarade miljöns värde i sig är betydande.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp (läst 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Bjusetr%C3%A4sk_(81.070.1.005) (läst 18.2.2014)