Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Bölsträsket

Bölsträsket

BASUPPGIFTER

Bölsträsket är en mycket litet, frodig damm i Ingå inre skärgård på Barölandet. Dammen är mycket humushaltig dvs. vattnet är brunt och den omges av en sumpigt område som översvämmas. Bölsträskets utloppsbäck har någon gång gjorts till ett rakt dike (Luontotieto Keiron Oy 2013). Bölsträsket är möjligen en glosjö (Haggren mfl. 2006)

Vattendragsområde

Ingå åns tillrinningsområ (81.006)

Yta

Ca. 0,5 ha, exakt uppgift  finns inte att tillgå.

Strandlinje

Ca. 300 m, exakt uppgift finns inte att tillgå.

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av skogsmarker, dammen omges  av sumpiga områden som översvämmas. Inom tillrinningsområdet finns ingen bosättning.

Största öarna

I dammen finns inga holmar.

Inkommande åar

En bäck rinner till dammen från nordost.

Åar som utgår från sjön

Från dammen  rinner en bäck mot sydväst.

Belastning

Diffus belastning kommer till sjön från förutom de omkring liggande skogsmarkerna även från de omgivande kärrmarkerna. Inom tillrinningsområdet finns inga punktbelastare. 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot vuosilta 1985 ja 2013.

Luontotieto Keiron Oy 2013. Inkoon kunta, Inkoon sisäsaariston osayleiskaava, luontoselvitys 2011-2012.

Haggren ym. 2006. Inkoo, Barölandet, Storböle kaivaus 19-20.6.2006. Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia, Helsingin