Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Bruksträsket

Bruksträsket

 

BASUPPGIFTER

Bruksträsket är till sin form en väldigt omväxlande, ca 300 ha stor sjö i Ingås västra del. Sjön sträcker sig vid sin norra del över på Raseborgs sida. Långån som rinner ut i sjön rinner genom vidsträckta kärrområden och medför humushaltigt vatten. Sjön klassas som en humussjö. I de djupaste delarna av Bruksträsket kan under skiktningssäsongen förekomma syrebrist, vilket kan medföra att näringsämnen frisätts från bottensedimentet. Den inre belastningen beror på djupets utsrtäckning. Sjöns ekologiska statur är trots detta god.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Yta

311.0 ha

Strandlinje

37.6 km

Medeldjup

 

Största djupet

14.0 m

Typ av sjö

Små humussjöar (Ph)

Tillrinningsområdets yta

4190.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

14,8 % av Bruksträskets tillrinningsområde är vattenområden. I närområdet finns lite åkrar men runt ån som rinner till sjöns norra del finns stora kärr.

Största öarna

Bodaholmen, Haraholmen, Tallholmen, Sepän saari.

Inkommande åar

Till Långån som slutligen rinner ut i Bruksträskets norra del kommer vatten från Högbenssjö som får vatten från Starkomån, Kullidsbäcken som kommer från Tärnan samt från vidsträckta kärrområden.

Åar som utgår från sjön

Bruksträsket rinner från sjöns södra del via två fåror från Fagervik till den närliggande Backaviken och därifrån till Fagerviken.

Belastning

Runt sjön finns inga stora åkrar, så jordbrukets diffusa belastning kan tänkas vara måttlig. Det humusrika vattnet som kommer från kärren syns i den kemiska syreförbrukningen. Bosättningens avloppsbelastning är liten. Syrebristen i sjöns djup kan orsaka inre belastning.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

Bosättningen runt stränderna är liten. Shjöns obebyggda och mångsidiga stränder har ett rekreationsvärde i sig.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation