Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Djupträsk

Djupträsk

BASUPPGIFTER

Djupträsk är en liten sjö på 4,5 ha med brunt vatten i nordöstra delen av Ingå. I närheten av sjön  en aning fast- och fritidsbosättning. Djupträsk är en populär badplats och sjön har en badstrand. Sjöns närområde utgjörs huvudsakligen av  bergig barr- och lövskog och stränderna är delvis försumpade. 

Vattendragsområde

Ingarskila ås vattenområde 81.064

Yta 

4,547 ha

Strandlinje

0,836 km

Medeldjup

 

Största djupet

4,9 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet är till största delen bergig barr- och lövskog och stränderna är delvis försumpade.

Största öarna

I djupträsket finns inga holmar.

Inkommande åar

Till sjöns västra del rinner en bäck som hämtar vatten från från de intilliggande kärr- och skogsmarkerna.

Åar som utgår från sjön

Från sjöns södra deler rinner Skvatterbäcken som förenas med Ingarskilaån.

Belastning

Belastningen på sjön kommer via bäckarna från de intill liggande skogs- och kärrmarkerna.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

IVid djupträsket finns en populär badstrand.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Djuptr%C3%A4sk_(81.064.1.003)(luettu 18.2.2014)

Inkoon kunta

http://www.inga.fi/fritid_och_kultur/turism/badstrander/fi_FI/ (luettu 18.2.2014)

Healfish-hanke http://www.healfish.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=30&lang=fi (luettu 18.2.2014)

Inkoon kalastusalue http://inga.inga.fi/~fiske//inkoo_kayttojahoito.htm (luettu 18.2.2014)