Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Getmossen

Getmossen

BASUPPGIFTER

Getmossen är en mycket liten liten sjä på 1,33 ha i Västankvarn i Ingå. Sjöns tillrinningsområde består av granskog och på sjöns östra sida gränsar den till ett kärr. Sjöns stränder är obebyggda. Från kärret  rinner en hel del humus till sjön, vilket ses som ett rätt högt färgtal. På basen av sjöns  totalfosforhalt är Getmossen mycket frodig

Vattendragsområde

Ingå ås tillrinningsområde (81.066)

Yta

1,33 ha

Strandlinje

 ca 400 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Sjöns tillrinningsområde  består av granskog, i öster angränsar sjön till ett kärr.

Största öarna

Det finns inga holmar i sjön.

Inkommande åar

Ingen inloppsbäck.

Åar som utgår från sjön

Ingen utloppsbäck.

Belastning

Sjön beklastas av de omkring liggande skogsområdena och i öster av ett kärr. Det finns ingen bosättning i närheten av sjön.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(läst 14.8.2014)