Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Hälftesträsket

Hälftesträsket

BASUPPGIFTER

Häftesträsket är en liten naturskön sjö med klippstränder belägen  i Barösund i Ingå.

Vattendragsområde

91.71 Sjundeå-Ingå kustområde

Yta

ca 1ha

Strandlinje

En dryg kilometer

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Bergig skog, höjdskillnaderna är stora.

Största öarna

I sjön finns inga holmar.

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

Från sjöns norvästra  del rinner en bäck till havet. 

Belastning

Belastningen från tillrinningsområdet är sannolikt liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

Intill bäcken som rinner från sjön finns några stugor liksom vid sjöns nordöstra strand.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation