Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Högbensjön

Högbensjön

 

BASUPPGIFTER

Högbensjön är en till ytan relativt stor (n. 3 km²) låg sjö, som befinner sig mellan Raseborg och Ingå i västra Nyland. Endast små bäckar och diken rinner till sjön från dess närmaste tillrinningsområde. Punkbelastare finns inte. Högbensjön är naturligt frodig och vidare eutrofiering orsakas av diffus belastning och överföring av näringsämnen från bottensedimentet vid syrebrist. Eutrofieringen visar sig genom en försämrad syresituation, speciellt under vintrarna. På somrarna förekommer blågröna alger ofta. Enligt observationer från lokalbefolkningen förekom alger mera under 1950-70-talen än under 1980-90-talen. Den dåliga syresituationen orsakade fiskdöd under vintern 2002-2003 och det tidigare goda fiskevattnet förlorade sitt gösbestånd och mörtbestånde ökade. Sjöns tillstånd följs upp årligen och en förening har grundats för vården av Högbensjön.

Enligt Nylands miljöcentral är Högbensjön i nöjaktigt ekologiskt tillstånd.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Yta

291.0 ha

Strandlinje

13.2 km

Medeldjup

2.49 m

Största djupet

6.5 m

Typ av sjö

Närings- och kalkrika sjöar (RrRk).

Tillrinningsområdets yta

1200.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

Högbenholmen

Inkommande åar

Endast några mindre bäckar rinner till sjön.

Åar som utgår från sjön

Högbensjön rinner via sin västra del via Starkomån och Långån till Bruksträsket.

Belastning

Sjön har tidigare belastats av avloppsvatten från Mjölbolsta sjukhus, numera finns inte punktbelastning. Tillrinningsområdet är rikt på åkerbruk, som tillsammans med strandbosättningen kan orsaka diffus belastning. Det finns också några gårdar med djuruppfödning. Upprepade perioder av syrebrist kan frigöra näringsämnen från bottensedimentet, då talar man om s.k inre belastning.

Restaureringar

En förening har grundats för vården av Högbensjön. Mörten har avlägsnats med effektiverad notfiske och fiske med katsa. Man har också kartlagt belastningen som orsakas av glesbygdens avloppsvatten.

Rekreationsbruk och badstränder

På sjöns stränder finns rikligt med semesterbostäder och även en del fast bosättning.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

Högbensjön hoitoyhdistys ry.

Tilläggsinformation

Sjön har djuplodats i maj 2003. Ett iktyonom-slutarbete har gjorts över sjön: Högbensjön- järven tila ja hoitotarve (Marco Lehtola 2006).