Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Kockelträsket

Kockelträsket

BASUPPGIFTER

Koxkelträsket är en lite karg klarvattensjä på ca 6 ha. Sjön påminner till sin form om en fyrtandad stjärna och den finns i västra delen av Ingå. Kockelträskets  volym är ca 10 000 m3 . Sjöns stränder  är skogsbevuxna och ställvis bergiga. Endast sydväst om sjöns finns lite fast- och fritidsbosättning.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträskets vattendragsområde

Yta

 5,877 ha

Strandlinje

 1,421 km

Medeldjup

 

Största djupet

Inga uppgifter, provtagningsplatsens totaldjup var 10,5 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av bergig skogsmark, sydväst och väst om sjön finns små skogsbevuxna kärr. Endast sydväst om sjön finns lite  fast- och fritidsbosättning.

Största öarna

I Kockelträsket finns inga holmar.

Inkommande åar

Inga bäckar rinner till sjön.

Åar som utgår från sjön

Från sjöns östra del rinner en bäck i riktning mot Vitträsk.

Belastning

Belastningen är liten till följd av tillrinningsområdets egenskaper och den ringa bosättningen. Belastningen består närmast av diffus belastning från de omkring liggande skogsmarkerna  och de närbelägna kärren.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

En del av Kockelträskets stränder är naturskyddsområde och ingår i Forststyrelsens skyddsprogram för gamla skogar.

 Källor:

 Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

 Västra nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 18.9.2013.

 Oiva- miljö- och kartsystem

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(läst 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kockeltr%C3%A4sket_(81.070.1.003) (läst18.2.2014)

www.finlex.fi/data/normit/6367-perustelumuistio (läst 18.2.2014)