Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Kocksbyträsket

Kocksbyträsket

BASUPPGIFTER

Kocksbyträsket är en L-formad damm på knappt en hektar i Degerby i Ingå och den ligger intill vägen som leder till Kopparnäs.

Vattendragsområde

9171 Sjundeå-Ingå kustområde

Yta

 Ca. 0,8 ha

Strandlinje

 Ca. 0,6 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet  utgörs av sanmarker och moskogar. I dammens södra ända finns en bostadsbyggnad.

Största öarna

Dammen har inga holmar.

Inkommande åar

Inga inkommande eller utgående bäckar, dammen är antagligen beroende av grundvattnet.

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

Belastningen från avrinningsområdet är sannolikt liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation