Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Kryckelstjärnen

Kryckelstjärnen

BASUPPGIFTER

Kryckelstjärnen är e liten ovalformad sjö i Ingås norvästra del söder om Linkullasjön och den ligger  i ett bergigt skogsområde. Sjön hör till Ingå vattendragsområde

Vattendragsområde

Ingå ås tillrinningsområde (81.066)

Yta

Ca. 2,48 ha

Strandlinje

Ca. 0,64 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Inom Kryckeltjärnens tillrinningsområde  finns berg samt barr- och blandskog. Inom området har utförts skogsvårdsåtgärder. Sjöns stränder är delvis försumpade. Inom tillrinningsområdet finns inte någon bosättning. 

Största öarna

I sjön finns inga holmar.

Inkommande åar

Inga tillrinnande bäckar

Åar som utgår från sjön

Bäcken som rinner från sjöns östra sida förenas med Ingå å.

Belastning

Belastningen är på grund av tillrinningsområdets egenskaper liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kryckelstj%C3%A4rnen (5.12.14)

Västra Nylands vatten och miljö rf: forskningsdata från åren 1985 och 2014.