Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Kvarnvikträsket

Kvarnvikträsket

BASUPPGIFTER

Kvarnviksträsket är  en liten sjö i västra delen av Ingå och dess stränder är gräsbevuxna och försumpade. Sjön ligger på Barölandet. I naturinventeringen för generalplanen över Ingå inre skärgård (Luontotieto Keiron Oy 2013) har sjön klassats  som lokalt mycket viktig. 

Vattendragsområde

Sjundeå-Ingå kustområde (91.71)

Yta

 2,97 ha

Strandlinje

 Ca 900 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Norr om sjöns finns omfattande  fast- och fritidsbosättning. Den södra delen däremot är obebodd. Sjöns tillrinningsområde utgörs till största delen av skog, i södra delen finns en strandmyr (Luontotieto Keiron Oy 2013)

Största öarna

I sjön finns inga öar.

Inkommande åar

Inga inkommande bäckar.

Åar som utgår från sjön

Inga utgående bäckar.

Belastning

Sjön belastas  av skogsmarkerna, de omkring liggande kärrmarkerna samt den fasta- samt fritidsbosättningen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf: forskningsdata 23.10.2013.

Oiva- miljö- kartsystem 

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.