Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Lomträsket

Lomträsket

BASUPPGIFTER

Lomträsket som ligger i västligaste  Ingå mellan Källträsket och Bruksträsket är till sin fiorm långsträckt.

Vattendragsområde

81.073 Raseborgs åns vattendragsområde

Yta

Ca. 7,3 ha

Strandlinje

Ca 1,3 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Bergig skog, men ingen bosättning vid sjöns stränder.

Största öarna

Inga öar

Inkommande åar

En skogsbäck rinner till sjön från väster.

Åar som utgår från sjön

Lomträskets utflöde sker via en bäck i sjöns södra del som rinner till Källträsket.

Belastning

Sannolikt liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist & Helminen 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Oiva - miljö- och karttjänst.