Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Maggböle träsk

Maggböle träsk

BASUPPGIFTER

Maggböle träsk är en ganska liten sjö, en lätt frodig humussjö i nordöstra Ingå. Tillrinningsområdet utgörs av skog och berg och längs stränderna finns ganska många kärr. Inom tillrinningsområdet finns mycket lite fritidsbebyggelse.  Belastningen på sjön utgjörs främs av diffus belastning från de omkring liggande skogarna och kärren.

Vattendragsområde

81.064 Ingarskila åns vattendragsområde

Yta

8,57 ha

Strandlinje

Ca. 1,5 km

Medeldjup

 

Största djupet

Det största djupet är okänt. provtagningspunktens totaldjup var 3 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av skog och berg och längs stränderna finns rikligt med kärrmarker. Inom tillrinningsområdet finns mycket lite fritidsbebyggelse. 

Största öarna

I sjön finns inga öar.

Inkommande åar

Inga inkommande bäckar.

Åar som utgår från sjön

Från sjöns nordvästra hörn rinner en bäck till Solbergsbäcken.

Belastning

Sjön bekastas genom den diffusa belastningen från de omkring liggande skogarna  och kärren och endast i ringa grad från fritidsbebyggelsen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata  24.9.2013.

Järviwiki:http://www.jarviwiki.fi/wiki/Ingarskila_%C3%A5n_valuma-alue_%2881.064%29/Kala-atlas_tiedot (luettu 4.3.2014)