Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Marsjön

Marsjön

 

BASUPPGIFTER

Marsjön är en av Ingås största sjöar och den sträcker sig i nordväst även över på Raseborgs sida. Sjön är till sin utformning väldigt mångsidig men ganska grund. Djupaste stället är ca 6 meter. Bedömningen av Marsjöns ekologiska tillstånd är gjort på basen av vattenkvaliteten och växtplankton. Sjöns klassificering är bra. Marsjön hör även till en vattenansamling med benämningen speciellt område på grund av att Marsjön är Ingås reservvattentag.

Vattendragsområde

81.068 Marssjönin va

Yta

271.0 ha

Strandlinje

23.0 km

Medeldjup

 

Största djupet

6.0 m

Typ av sjö

Grunda humusfattiga sjöar (GHS)

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Marsjöns närliggande tillrinningsområde är främst skogsmark, åkrar finns i området väldigt lite.

Största öarna

Granholm, Barnholm

Inkommande åar

Bjuseträsk utmynnar från väster i Bladviken i Marsjön. Utöver det kommer vatten till sjön från åkrar och skogsmark i närområdet.

Åar som utgår från sjön

Marsjön rinner från väster via en fåra ut i Fagerviken.

Belastning

Till sjön kommer belastning som härstammar från jord- och skogsbruk. Punktbelastning finns inte.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

Bostadsfastigheter runt stränderna är ganska få. Fisk och kräftbestånden ger möjlighet till rekreationsfiske.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation