Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Mörtträsket

Mörtträsket

BASUPPGIFTER

Mörtträck är en ganska liten, lätt humushaltig och karg sjö i västra delen av Ingå.Tillrinningsområdet  utgörs av skog och stälvvis är terrängen bergig.På östra och södra stranden finns en aning fritidsbebyggelse. I sjöns nordöstra-, södra- och norvästra del förekommer  kärrområden. Nära sjöns norra strander  löper en bilväg.

Vattendragsområde

 81.073 Raseborgs ås vattendragsområde

Yta

 9,597 ha

Strandlinje

 1,499 km

Medeldjup

 

Största djupet

 Uppgift saknas, provplatsens totaldjup var 8 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av skog och ställvis är det bergigt. På östra och södra stranden finns en aning fritidsbebyggelse. I sjöns nordöstra-, södra- och norvästra del förekommer  kärrområden. Nära sjöns norra strander  löper en bilväg.

Största öarna

 Sjön har inga holmar

Inkommande åar

Till sjön rinner  endast några bäckar från de intill liggande kärren och skogarna.

Åar som utgår från sjön

 En utgående bäck till kärret söder om sjön.

Belastning

 Ingen punktbelastning. Diffus belastning kommer fråns kogs- och kärrområdena, från vägen och från fritidsbebyggelsen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 18.9.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 21.2.2014)

Järviwiki:http://www.jarviwiki.fi/wiki/M%C3%B6rttr%C3%A4sket_(81.073.1.011) (luettu 21.2.2014)