Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Pålsträsket

Pålsträsket

BASUPPGIFTER

Pålsträsk är en rätt liten ca.12 ha karg sjö med klart vatten som hör till Kyrkåns vattendragsområde. Sjön ligger på gränsen mellan Ingå och Lojo. Sjön är grund och dess tillrinningsområde utgörs huvudsakligen av skog.

Vattendragsområde

22.006 Kyrkåns tillrinningsområde 

Yta

12,1 ha

Strandlinje

2,2 km

Medeldjup

 

Största djupet

Uppgift sakns men totaldjupet vid provtagningspunkten var 5 m.

Typ av sjö

Sjötypen har inte fastställts

Tillrinningsområdets yta

81,9 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av skog och ställvis av berg, inom området finns även åkrar. I sjöns omgivning finns fritids- och fastbosöttning i någon mån. De ligger närmast vid sjöns norra och östliga stränder. 

Största öarna

I sjön finns inga holmar

Inkommande åar

Inga tydliga inkommande bäckaeller diken. 

Åar som utgår från sjön

Utflödet ligger i sjöns nordvästra del.

Belastning

Belastningen är lite till följd av tillrinningsområdets karaktär och den ringa bebyggelsen. Belastningen utgörs närmast av diffus belastning från skogsområdena och eventuellt  i någon mån från strandbosättningen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

Bosättning i någon mån på sjöns strand.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 18.9.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem 

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 21.2.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kyrk%C3%A5n_valuma-alue_(22.006)/Kala-atlas_tiedot (luettu 21.2.2014)