Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Potten

Potten

BASUPPGIFTER

Potten är en liten rund sjö på i västra kanten av Barölandet i Ingå. Pottenavskiljs från havet av ett smalt näs, genom vilket dammens utflöde rinner. Potten är troligtvis via denna bäckfåra fortfarande i kontakt med havet på det sättet atthavsvattnet nu och då stiger in i dammen. Potten kan därför också anses vara en glosjö

Vattendragsområde

91.71 Sjundeå-Ingå kustområde 

Yta

Ca. 1,5 ha

Strandlinje

Ca. 0,5  km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet är mångfasetterat: åkermark, bergig skog, sanka kärr. Det finns ingen bebyggelse på stränderna.

Största öarna

Idammen finns inga holmar.

Inkommande åar

En åkerbäck rinner  in i Potten från nordost.

Åar som utgår från sjön

En bäck rinner bort från dammen i dess sydöstra del.

Belastning

Belastning kommer i någon mån från tillrinningsområdets åker- och kärrmarker.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Luontotieto Keiron Oy 2013: Inkoon kunta, Inkoon sisäsaariston osayleiskaava, luontoselvitys 2011–2012. 104 s. + liitteet.