Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Sandarträsk

Sandarträsk

BASUPPGIFTER

I Ingås östra del söder om Malm och nordväst om Torbackaviken ligger en liten mångformig sjö vid namn Sandarträsket. Sjön är sannolikten damm som uppstått i en sandgrop med källflöden i bottnen.

Vattendragsområde

91.71 Sjundeå-Ingå kustområde

Yta

 0,5 ha

Strandlinje

 0,56 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Det omkring liggande tillrinningsområdet utgörs av sandmo med barrträd.

Största öarna

I dammen finns inga holmar.

Inkommande åar

Dammen är inte i kontakt med några bäckar eller diken.

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

Belastningen från tillrinningsområdet är sannolikt liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation